ישיבת גבייה נכונה ואפקטיבית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

ישיבת גבייה נכונה ואפקטיבית היא אחד הכלים האפקטיביים ביותר לניהול וייעול מערך הגבייה.

ישיבות הגבייה נועדו לדיווח על פעילות הגבייה השוטפת, על התכניות לתקופה הקרובה ולטיפול בחריגים באופן מערכתי. 

בישיבה משתתפים כל הנוגעים בתהליך הגבייה ובה עולות כל הבעיות החריגות שהתעוררו .

ישתתפו בהן מנהל הגבייה, אנשי הגבייה (הגובים המטפלים בנושאים הנדונים) ובעלי תפקידים בארגון הקשורים לטיפול בחריגים שיועלו בישיבה. ישיבות גבייה מחוץ למסגרת השוטפת יש לקיים אם וכאשר מתגלים אירועים חריגים המחייבים התייחסות דחופה. 

רצוי שישיבות אלה יתקיימו על בסיס תקופתי קבוע (מומלץ אחת לחודש, בסמוך למועד הוצאה הדו"חות הכספיים וקבלת דוחות הסגירה החודשיים).

החומר שעליו ידונו בישיבה יישלח למשתתפים הנוגעים בדבר לפחות שלושה ימים קודם לכן, כדי שהנוכחים יגיעו עם המידע ההכרחי לדיון אפקטיבי שיוביל להחלטה. החומר הנשלח מראש למשתתפים צריך לכלול את התייחסות הגורמים השונים לסיבת אי גביית החוב, וכן את כל הפרטים הנחוצים לקבלת החלטות, כגון:

 • פרטים מלאים של הלקוח;
 • גודל הלקוח (אסטרטגי, גדול, בינוני, קטן, זעיר);
 • מחזור מכירות חודשי או שנתי;
 • סכום החוב;
 • גיל החוב;
 • האם הלקוח קיבל או דורש זיכוי וסכום הזיכוי;
 • תמצית תהליך הגבייה עד כה;
 • הסיבות לאי תשלום;
 • תיאור הבקשה להחלטה והצעה להמשך התנהלות מול הלקוח;

הנושאים שיועלו בישיבה יהיו בעלי הדחיפות הגבוהה ביותר לטיפול; קריטריונים לדוגמה: גובה יתרות החוב בפיגור; עומק החוב בימי פיגור; נושאים בעלי חשיבות ורמת סיכון גבוה, וכו'. 

עוד עקרונות מפתח לישיבת גבייה אפקטיבית ונכונה: 

 • יש לבחון בתחילת הישיבה ביצוע סיכומים מישיבה קודמת.
 • יש לשבח את אלה שביצעו את עבודתם בצורה יעילה (ולהיפך).
 • העדכון השוטף יכלול עוקצים, גניבת אשראי, מה קורה בענף, מידע עסקי חדש שהגיע וכו'.
 • מנהל הגבייה ישתף את הנוגעים בדבר בכלל המידע הנמצא במערך הגבייה ולא יסתיר מידע.
 • ההחלטות בישיבה חייבות להיות ברורות ומדויקות: מי עושה מה – מכתב, פגישה ושאר הפרטים – עד מתי, למי מדווחים, מה קורה כשלא עומדים ביעדים שסומנו.
 • חשוב שההחלטות יתקבלו על דעת כל המשתתפים.

 

סיכום הישיבה יהיה במתכונת קבועה כמו בישיבות הנהלה עם פרוטוקול ישיבה שמופץ לכל משתתפי הישיבה למעקב ובקרה. הסיכום יכלול את רשימת ההחלטות המאושרות והדברים שנדחו. כמו כן, ליד כל החלטה יצוין גורם אחראי ולוח זמנים לביצוע.

מרכז הגבייה הישראלי – מחזירים לך את הכסף הביתה!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

גבייה נכונה ומקצועית
מסייעת לעסק לשגשג

ליצירת קשר

סגירת תפריט

לגבייה מקצועית

אנחנו כאן כדי לתת פתרונות מידיים לגבייה מהירה, הדרכה ולייעוץ אסטרטגי

גבייה לא מקצועית עלולה לעלות לעסק שלך זמן וכסף רב